• 2016 cd

 • IX 2016 - VI 2017 Wsparcie psychologiczne Gimnazjum Jaworzyna Śl.

 • IX 2016 - VI 2017 Wsparcie psychologiczne SP Pastuchów

 • VII 2016 Zarządzanie zespołem, szkolenie dla przedsiębiorców FRW

 • V 2016 - VI 2017 superwizja dla pracowników poradni PCPP - PiDN Ząbkowice Śl.

 • V - VI 2016 Sposoby minimalizowania stresu w pracy zespołowej,  szkolenie dla kadry zarządzającej - ZUS o Wałbrzych

 • IV 2016 Podejście do klienta, umiejętność dostosowania się do typu klienta i sytuacji obsługi, szkolenie dla pracowników obsługi klienta ZUS o Wałbrzych

 • III - XII 2016 Wypalenie zawodowe, szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych PCPR Świdnica

 •  I - XII 2016 Poradnictwo i wsparcie psychologiczne OPS Strzegom

          2015

 •       XII 2015 Obsługa klienta w sekretariacie, szkolenie dla pracowników sekretariatu poradni psychologiczno – pedagogicznej ZPPP Świdnica

 • XI - XII 2015 Wsparcie psychologiczne, psychoedukacja rodziców osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na przemoc w rodzinie oraz uzależnienia MOPS Kamienna Góra

 • X 2015 Komunikacja nastawiona na współpracę, szkolenie dla specjalistów ZUS o Wałbrzych

 • IX 2015 Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności pracowników,  szkolenie dla kadry kierowniczej ZUS o Opole

 • IX 2015 Utrwalenie postawy asertywnej w kontaktach z klientem, szkolenie dla pracowników obsługi klienta ZUS o Wałbrzych

 • VI - VII 2015 Budowanie zaufania, autorytetu i wizerunku menadżera oraz różnorodność w zarządzaniu zespołem, szkolenie dla kadry zarządzającej ZUS o Wałbrzych

 • V 2015 Mobbing w miejscu pracy, szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowników Franc Tekstil NOT Świdnica

 • I 2015 Obsługa klienta z uwzględnieniem klienta niepełnosprawnego,  szkolenie dla służb socjalnych GOPS Kamienna Góra

 • IX 2013 - VI 2015 Szkolenia dla nauczycieli oraz dyrektorów, Projekt W sieci – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego ZPPP Świdnica

 • IX 2013 - VI 2015 Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji Projekt ,,W sieci” – modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego ZPPP Świdnica