2014 

IX-2012 - XII 2014 Szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów, Projekt Pilotażowy model doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół i przedszkoli, DCiZ Wałbrzych

I 2013 -XII 2014 Pełnienie funkcji koordynatora rodzin zastępczych  PCPR Świdnica

V 2013 - XII 2014 Grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych, terapia rodzinna i test predyspozycji zawodowych Bergera Projekt systemowy „Zmiany zaczynam od siebie” GOPS Kamienna Góra

VI - XII 2014 Indywidualna terapia psychologiczna, Projekt Droga do Aktywności PCPR Świdnica

IX 2013 - XII 2014 Warsztaty umiejętności psychospołecznych  i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów ZS nr 7 w Wałbrzychu Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, DCiZ Wałbrzych 

XI 2014 Budowanie własnego wizerunku – sztuka wystąpień publicznych, szkolenie dla kadry zarządzającej ZUS o Wałbrzych

X 2014 Praca w sytuacjach trudnych i wymagających zwiększonej mobilizacji z uwzględnieniem obsługi klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności szkolenie dla pracowników obsługi klienta ZUS o Wałbrzych

V - IX 2014 Warsztaty podniesienia świadomości dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz patologiom i wykluczeniu społecznemu, Projekt  „Nasze miejsce spotkań – tu uczymy się i poznajemy każdego dnia” MOPS Nowa Ruda

VIII 2014 Wyjazdowy trening kompetencji psychospołecznych, Projekt WIP Wiara w Integrację Pokoleniową, OPS Żarów

VI 2014 Warsztaty dla nauczycieli, Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim, PCDiPPP Kłodzko

I - V 2014 Autorski Program  „Bezpieczne dorastanie”, psychoedukacja dla młodzieży UM Jaworzyna Śl.

II 2014 Sztuka komunikacji w biznesie, szkolenie dla przedsiębiorców FRW

2013

VII - XII 2013 Indywidualna terapia psychologiczna dla uczestników projektu Droga do Aktywności PCPR Świdnica

XII 2013 Szkolenia dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych, Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013, PCPR Świdnca

IX 2009 - VI 2013 Szkolenia dla nauczycieli, Program Autorski dla uczniów "Razem w szkole", coaching,  grupa Balinta dla nauczycieli SP nr 7 Nowa Ruda

XII 2013 Twórcze myślenie, Kreatywne rozwiązywanie problemów, szkolenie dla kadry zarządzającej, ZUS o Wałbrzych

XI 2013 Warsztaty relaksacyjno – terapeutyczne dla nauczycieli Przedszkole Integracyjne nr 16 Świdnica

VI - XI 2013 Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych PCPR Kamienna Góra

VII 2013 Wyjazdowe Treningi Kompetencji i Umiejętności Społecznych  dla osób niepełnosprawnych, Trening usamodzielniający, Bezpieczne dorastanie dla wychowanków rodzin zastępczych i domów dziecka w okresie usamodzielniania, Projekt "Droga do aktywności" PCPR Świdnica

I 2012 - VI 2013 Szkolenia dla pracowników poradni ZPPP Świdnica

VI 2013 Umiejętności rodzicielskie, warsztaty dla rodziców Gmina Udanin

IX 2012 - VI 2013 Program autorski „Bezpieczne dorastanie” szkolenie dla nauczycieli ZS nr 7 Wałbrzych

XI 2012 - II 2013 Coaching, techniki aktywnego poszukiwania pracy, Projekt „Aktywni po pięćdziesiątce” PUP Kamienna Góra

2012

XII 2012 Szkolenie wyjazdowe dla zawodowych rodzin zastępczych, Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2012 PCPR Świdnica

VI - XII 2012 Warsztaty umiejętności psychospołecznych  i konsultacje psychologiczne, pedagogiczne dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków domu dziecka i rodzin zastępczych PCPR Kędzierzyn Koźle

VIII - XI 2012 Coaching biznesowy indywidualny,
PUP Kamienna Góra

V - XI 2012 Grupowe warsztaty umiejętności psychospołecznych, terapia rodzinna i test predyspozycji zawodowych Bergera Projekt systemowy „Zmiany zaczynam od siebie” GOPS Kamienna Góra

V - XI 2012 Podniesienie kompetencji wychowawczych i poszerzenie wiedzy z zakresu uzależnień i przemocy domowej,  wykłady dla rodziców i nauczycieli, Miasto Gmina Kamienna Góra

      III - X 2012 Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych PCPR Kamienna Góra

      III - X 2012 Warsztaty "Mądrzy rodzice" GOPS Miękinia

      VI 2012 Wyjazdowe warsztaty umiejętności psychospołecznych "Poznaj siebie" PUP Kamienna Góra

       VI 2012 Wyjazdowe warsztaty umiejętności psychospołecznych "Pokonać bezrobocie" PUP Kamienna Góra

      VI 2012 Wyjazdowy Trening Umiejętności Psychospołecznych -  Asertywność, Projekt "Aktywni w drodze do pracy", PCPR Olkusz

      IX 2011 - VI 2012 Warsztaty Razem w szkole oraz wsparcie psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów ZS nr 7 w Wałbrzychu,  Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, DCiZ Wałbrzych  

      IX 2011 - VI 2012 Szkolenia dla nauczycieli,  doskonalenie kompetencji wychowawczych i psychologicznych, Gimnazjum nr 4 w Świdnicy

      III 2012 Merytoryczne wsparcie zespołów interdyscyplinarnych, szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych GOPS Kamienna Góra

      III 2012 Profesjonalna obsługa klienta, szkolenie dla pracowników obsługi klienta, Projekt "Profesjonalna kadra - sprawny urząd" - Urząd Miasta Jasło

      III 2012 Strategia pracy z trudnym klientem, szkolenie dla pracowników obsługi klienta, Projekt "Profesjonalna kadra - sprawny urząd" - Urząd Miasta Jasło

   2011

      IX 2009 - VI 2011 Program psychoedukacyjny Zero Obojętności ZOSIA dla nauczycieli, rodziców i uczniów  ZS w Żarowie Powiat Świdnicki

      IX 2009 - VI 2011 Warsztaty umiejętności psychospołecznych  i wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów ZS nr 7 w Wałbrzychu Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku, DCiZ Wałbrzych  

      IX 2010 - VI 2011 Program autorski „Bezpieczne dorastanie”, szkolenie dla nauczycieli SOSW Katy Wrocławskie

      IX 2010 - VI 2011 Program autorski „Bezpieczne dorastanie”, szkolenie dla nauczycieli I LO Oława

      IX 2010 - VI 2011 Lider procesu dydaktycznego, Projekt Młodość, Aktywność, Praca, OHP Wrocław

 

POWRÓT